Aarhus Universitet

På disse sider findes information om mine studier ved Aarhus Universitet. Selv benytter jeg denne sektion som en art scrap-bog over mit studieforløb, og indholdet vil måske ikke være specielt interessant for andre. Dog kunne det måske være praktisk at vide, hvor jeg som regel er at finde på uni.

Mine studier

Jeg startede oprindelig på matematik-datalogi linien i 1999. Dog måtte jeg nok erkende, at matematikken var af et noget højere niveau, end jeg havde forventet, hvorfor jeg året efter skiftede til datalogi-multimedie kombinationen. Et skematisk resume af mit studieforløb og anden relevant information finder du herunder:

  • Status - min bacheloruddannelse er færdiggjort pr. 17. juni 2004.

På min nuværende studiegren får man til tider mulighed for at dyrke sin kreativitet. Eksempelvis var eksamensprojektet i kurset MMPI en CD-ROM præsentation af bandet Nephew, og i MMPII blev det til et lille adventurespil i stil med Zelda, Diablo m.fl.: Mjolnir: The Legend of Beta (og man skal vist nok være tilknyttet datalogisk institut på Aarhus Universitet for finde dén sag morsom).

Studierelevante websites

Nedenfor finder du nogle få links til de forskellige institutter og fakulteter ved Aarhus Universitet, der på en eller anden vis har relation til mine studier.